Anna Carin Isaksson

AnnaCarin Isaksson, bildjournalist och fotograf som arbetar med reportage för tidningar samt identitetsskapande bilder för företag och organisationer. Håller workshops i fotografi för unga och gamla med fokus på kreativitet. Har varit med i styrelsen sedan 2015.