VÅRA PUBLIKATIONER

Ladda ner och ta del av vårt arbete

DRÖMPRINSEN OCH GLAMOURGULLET

Barns konsumtion påverkas av reklam. Men hur påverkar barnens värderingar av den reklam som är riktad till dem själva? Konsumentverket tog år 1998 fram ett underlag för debatt och opinionsbildning angående barn och reklam. Medverkande skribenter är Allt är Möjligts Maria Edström och Maria Jacobson samt medieforskaren Gunilla Muhr. Drömprinsen och Glamourgullet.

Downloaded 467 times.

RÄKNA MED KVINNOR 2015

Den nationella rapporten RÄKNA MED KVINNOR! för 2015 som kan laddas ner via länken ovan, ges för tredje gången ut av Allt är Möjligt, i samarbete med JMG. Här får vi läsa hur genusrepresentationen i det svenska nyhetsflödet ser ut under en dag. Kodningen som studien baseras på gjordes den 25:e mars 2015 i Göteborg och Stockholm tillsammans med representanter från Kvinna till Kvinna och Rättviseförmedlingen. Den nationella rapporten är baserad på den femte globala nyhetsstudien Global Media Monitoring Project, där 114 länder deltog.
RÄKNA MED KVINNOR! är skriven av Maria Edström och Josefine Jacobsson på uppdrag av Allt är Möjligt.

Downloaded 733 times.

RÄKNA MED KVINNOR! 2010

“Räkna med kvinnor 2010” är en rapport av de svenska resultaten från den senaste globala nyhetsstudien “Who makes the news?” Det svenska deltagandet i studien innebar ett samarbete mellan forskare, journalister och aktivister i Göteborg, Stockholm och Örebro.

Downloaded 156 times.

RÄKNA MED KVINNOR 2005

Kvinnor utgör 52 procent av världens befolkning men marginaliseras i nyhetsförmedlingen, så även i Sverige. Undersökningen utfördes i 76 länder på alla kontinenter under en nyhetsdag, 16 februari 2005. Åtta dagliga nyhetstidningar, fem nyhetssändningar i tv och två i radio ingick i den svenska studien med totalt 168 artiklar och inslag samt 633 aktörer, inklusive nyhetssubjekt, reportrar och presentatörer.

Downloaded 45 times.