OM OSS

VI IFRÅGASÄTTER OCH DEBATTERAR STEREOTYPA SKILDRINGAR AV MÄNNISKOR

Vilka är vi

Vi är ett gäng aktivister med olika bakgrund: journalister, fotografer, jämställdhetsarbetare och liknande, som vill se mera mångfald  - i bild och text - i media.

Vad gör vi

Vi diskuterar med redaktioner, föreläser, skriver krönikor och debattartiklar samt anmäler stereotyp reklam. Vi är en del av en global medediekritisk rörelse, som påvisar hur människor framställs i media.


Vad vill vi

Vi vill att fler ska bli kritiska mediekonsumenter och delta i arbetet med att förändra medierna. Bort med stereotyperna och låt fler komma till tals!

VÅR HISTORIA

2005

AäM är nationell koordinator för Global Media Monitoring Project av World Association of Christian Communication som är internationell koordinator. Kvinna till kvinna deltar liksom mediestudenter och lärare vid Umeå och Göteborg universitet under 2005.

2004

8 mars kom Allt är Möjligts handbok i mediekritik ut för tredje gången i en ny om arbetad upplaga. Boken används nu som kursbok på några universitet. Föreläsningarna ökar rejält i antal. Den socialdemokratiska regeringen konsulterar AäM i frågor som rör kvinnobilder, sexism, sexualisering, och könsdiskriminering i medierna liksom vänsterpartiet och miljöpartiet. Maria Jacobson ingår i regeringens expertgrupp för fokusområdet Sexualiseringen av det offentliga rummet.

2002

10-års fest i september. Nu är AäM inte bara det första mediekritiska nätverket i Sverige, utan även det äldsta. En ny version av webbplatsen läggs ut. Allt är Möjligt får Nöjesguidens Göteborgspris i klassen Media.

2001

Under året har föreningen nåt viktigt mål, att komma ut i skolvärlden. Totalt har vi varit ute vid ett trettiotal tillfällen. Flitigast har Anna Broman Norrby varit, hon har stått för närmare 20 av föreläsningarna. Hon har också genomfört utbildning av lärare i Jämos regi.

Maria Edström var i Vitryssland under hösten och föreläste på ett seminarium arrangerat av Svenska institutet och kulturföreningen Kalegium i Pinsk.

Erica Hedin och Maria Edström tog emot en grupp ryska journalister på kurs i Sverige, arrangerat av SIDA och FOJO, Fortbildning för journalister.

EU-toppmötet har annars satt sin prägel på Göteborg. Allt är Möjligt var inbjudna att tala i Ordfronts monter på Öppet Forum under toppmötet. Vår montertid inföll morgonen efter skotten i Vasaparken och vi fick i hast ändra innehåll. Planen var att göra en aktion, men i stället gav Maria Jacobson en allmän information om föreningen.

Under hösten samarbetade vi med Ordfront och Independent Media Center om att arrangera filmkvällar under namnet DiskuterBar. Mellan filmerna ordnades diskussionstorg där publiken hade ordet.

Kvällarna hade följande rubriker:

  • BILDEN AV PROTESTERNA: Prag - Göteborg - Genua
  • MASSMEDIERNAS ENFALDIGA TYPER: Sex filmer visades på temat genus.
  • RESTEN AV VÄRLDEN? Två filmer visades: om globaliseringsaktivister i Indien om Zapatisternas marsch till Mexico City under våren 2001.

2000

Allt är Möjligt deltar i den globala nyhetsstudien GMMP 2000. Vi blir klara med vårt nya mediekritiska verktyg; ett startpaket såg dagens ljus under hösten. Önskemålen om föreläsningar blir fler och fler. Maria Jacobson, Gör det Möjligts redaktör, praktiserar på Paper Tiger Television, ett mediekritiskt videokollektiv i New York.

1999

Boken har kommit ut och fått goda recensioner. Många vill att vi ska komma och föreläsa men eftersom vi är en liten ideell förening är det inte så lätt. Under våren deltar vi i mån av tid i olika debatter, bland annat på Café Egalia på studentkåren i Göteborg, på filmhelg arrangerad av Ken, feministisk filmförening i Umeå, med Ordfront, På Göteborg Film Festival, på Publicistklubben i Göteborg, på Blå Stället, med 1,6 miljonerklubben etc etc.

En Allt är Möjligt-inspirerad grupp är på gång i Stockholm. Trycket från skolorna börjar öka. Under hösten föreläser vi bland annat i Falköping, Kalmar, Gävle, Malmö, Virserum, Trollhättan och i flera sammanhang i Göteborg.

1998

Nya friska tag. Nu ska handboken bli klar. Anna Broman får i uppdrag att uppdatera manuset som blivit liggande. Vi hittar nya infallsvinklar och Folkhälsoinstitutet hjälper oss igen! Nyhetsbrevet Gör det Möjligt ser dagens ljus. Soppkvällarna kommer tillbaka. Den fjärde 4 december ska handboken vara klar. Allt kan hända!

1997

En ny version av boken var klar framåt sommaren och nu var vi ganska trötta. Boken hade dominerat verksamheten länge. Trots att vi hållit en låg profil fick vi nya medlemmar och nya förfrågningar om föreläsningar. Vi föreläser bland annat på Kvinnliga läkares förenings årsmöte och på SVT:s jämställdhetsgrupp.

1996

Allt är Möjligt hyr ett eget kontor (källarskrubb) på Konstepidemin. Där finns dator, telefon och vårt arkiv. Nästan all tid gick åt till boken; idéarbete, sorteringsarbete, diskussioner, skrivande. En första version var klar i december.

1995

Stora planer. Folkhälsoinstitutet satsade pengar på att AäM skulle skriva en mediekritisk handbok och starta en nätverk på internet. Eva-Lena Hedvall blev projektledare för boken : Internetplanerna lades ner eftersom det krävde för mycket arbete. Två medlemmar, Erica Hedin och Helena Östlund åker till Kvinnokonferensen i Peking för att knyta kontakter med andra mediekritiska grupper.

1994

Manifestation. Vi hade en monter på bokmässan i Göteborg som sponsrades av mässan. Vi hade en bildutställning, faxaktion mot bland annat Vecko-Revyn och Damernas Värld och ståuppmonologer med skådisen Anna Broman som dramatiserat tidningstexter. Både allmänhet och massmedier intresserade sig för våra åsikter.

Det året hade vi också en kurs i retorik eftersom föredrag efterfrågades. Vi gjorde eget informationsmaterial, ett "aktionskit". Vi bildade formellt en förening. Clara Mannheimer blev den första ordföranden. Hon och Maria Jacobson och Maria Edström fick tillsammans ta emot 1994 års Pennskaftspris för att de " i initiativet Allt är Möjligt värnar om det kvinnliga perspektivet i journalistiken. Och för att de uttrycker en vaken och nyfiken feminism hos en ung generation journalister."

1993

Studiecirkel. Behovet av kunskaper kring medier, feminism, kvinnobilder växte i takt med irritationen över mediebrusets kvinnobild. Medlemmarna ansvarade för var sitt möte: tio stycken på teman som Medierna - farliga eller helande, Skönhet - personlighet, Kvinnovåld, Vad är sexism? Till några möten bjöds föreläsare in och de ställde upp gratis.

1992

Starten. Maria Edström och Maria Jacobson samlade ihop några vänner och höll ett föredrag om kvinnobilden i massmedierna som vi tyckte blev allt mer rå, sexistiskt och sterotyp. Vännerna var med på noterna och under året bildades ett informellt nätverk. Vi var bland annat ute och klistrade upp slagord på H&M:s jul och baddräktskampanjer.