LÅT INTE MEDIERNA GÖRA OM DIG.

FÖRÄNDRA DEM ISTÄLLET.

VAD ÄR ALLT ÄR MÖJLIGT

Det mediekritiska nätverket Allt är Möjligt bildades 1992 av en grupp kvinnor som en reaktion mot stereotypa skildringar av kvinnor och män i massmedierna. Vi diskuterade hur medierna påverkar oss och hur vi kan påverka dem. När vi började agera utåt upptäckte vi att fler tyckte som vi, både här i Sverige men också internationellt.

Allt är Möjligt är en så kallad media watch-organisation, som granskar, informerar och debatterar människoskildringar i massmedierna. Här på webbplatsen hittar du nyttiga länkar till andra organisationer och instanser som arbetar med ett mediekritiskt förhållningssätt.

FÖLJ OSS

VI FÖRELÄSER OM...

Vi föreläser och ordnar workshops om mediekritik med utgångspunkt från Allt är Möjligts handbok i just mediekritik. Vi analyserar hur människor framställs i medierna, vilka som syns och får komma till tals på vilka positioner samt vilka som bestämmer. Text och bild i både nyheter och reklam granskas. Vi går också igenom vad du som mediekonsument kan göra för att förändra genom att kontakta redaktioner, göra anmälningar till Reklamombudsmannen osv. 

Målgrupper kan vara redaktioner, lärare, skolor, frivilligorganisationer och intresserad allmänhet. 

FÖRETAG OCH STÖRRE ORGANISATIONER

 Vi tar ut ett arvode på 5 000 kr/timme plus moms. Alternativt arvode: 3 000 kr/timme plus sociala kostnader.

MINDRE 

ORGANISATIONER

Timpriset reduceras. Reskostnad tillkommer för engagemang utanför Göteborg.

KORTARE 

INTERVJUER

t ex. förfrågningar från studenter som gör olika specialarbeten med anknytning till medier, kostar inget.

SENASTE PUBLIKATIONER

DRÖMPRINSEN OCH GLAMOURGULLET

Barns konsumtion påverkas av reklam. Men hur påverkar barnens värderingar av den reklam som är riktad…
Downloaded 469 times.

RÄKNA MED KVINNOR 2015

Den nationella rapporten RÄKNA MED KVINNOR! för 2015 som kan laddas ner via länken ovan, ges…
Downloaded 733 times.

RÄKNA MED KVINNOR! 2010

"Räkna med kvinnor 2010" är en rapport av de svenska resultaten från den senaste globala nyhetsstudien…
Downloaded 156 times.

RÄKNA MED KVINNOR 2005

Kvinnor utgör 52 procent av världens befolkning men marginaliseras i nyhetsförmedlingen, så även i Sverige. Undersökningen…
Downloaded 45 times.